Teslimat ve Kargo

Divali Home Kargolama

 

İşbu sözleşme Divali Home şirketi tarafından hazırlanmış olup kopyalanması veya ticari amaçlarla kullanımı yasaktır.

Bu sözleşmede taraflar ALICI ve SATICI olarak nitelendirilmiştir.

Kargolama işlemi aşağıda belirtilen kargo şirketleri aracılığı ile gerçekleştirilecektir.

Kargolama işlemi sırasında Satıcı ve Alıcı’nın uyması gereken belli başlı sorumluluklar bulunmaktadır.

Satıcı’nın sorumlulukları:

İşbu sözleşme uyarınca Satıcı sipariş edilen ürünü azami 4-6 işgünü içerisinde kargo şirketine teslim etmekle yükümlüdür.

İlgili ürünün paketlenmesi aşamasında ürünün maddi değerine zarar vermeyecek şekilde paketlemek SATICI’nın asli sorumluluğudur.

İşbu sözleşmeye konu olan ürünün veya ürün grubunun gecikmesi durumunda SATICI (eğer maddi bir zarar var ise) ALICI’nın maddi zararını tazmin etmekle hükümlü olacaktır. ALICI maddi zararını belgelemekle yükümlüdür.

Ürünün SATICI tarafından kargo şirketine geç verildiği durumlarda ALICI ürünü kabul etme ya da cayma hakkını saklı tutar.

Alıcı’nın sorumlulukları:

ALICI, işbu sözleşmeye konu olan ürünün maddi değerini kargolama işlemi öncesinde ödemekle yükümlüdür. Değerin ödenmediği ya da eksik ödendiği durumlarda SATICI ilgili ürünü göndermeme hakkına sahiptir.

Alıcı’nın kapıda ödeme seçeneğini tercih ettiği durumlarda ödeme kargo şirketi tarafından yetkilendirilen kargo sorumlusuna yapılacaktır.

Kargolama işleminin gerçekleşmesi itibariyle ALICI ürünü kargo görevlisi nezaretinde kontrol etme zorunluluğundadır. Üründe bozukluk ve defolar bulunması halinde kargo görevlisine tutanak tutturulmalıdır. Alıcı hatalı ve kusurlu ürünü teslim almama hakkına sahiptir.

Ürünün ilgili kargo şubesinden alındığı durumlarda da aynı hükümler geçerlidir.

ALICI’nın tutanak olmaksızın ürünün hatalı olduğunu iddia ettiği durumlarda İlgili şirket tarafından hazırlanan İptal ve İade Koşullarının hükümleri uygulanacaktır.

Kargo Ücretleri Hususunda

Ürünün maddi değeri 150 (yüzelli) TL’yi geçen ürünlerde kargo ücreti SATICI’ya aittir.

Kargo ücretinin işbu sözleşmede bahsi geçen ALICI’ya ait olduğu durumlarda kargo ücreti, kapıda ödeme seçeneğinin tercih edildiği durumlarda artış gösterebilir.

İptal ve İade Koşulları’nca belirlenen hükümler uyarınca iade durumunda kargolama ücreti 150 (yüzelli) TL’yi geçen ürünlerde SATICI’ya aittir.Aksi durumlarda ise ALICI iade kargosu ücretini ödemekle yükümlüdür.

ALICI satın aldığı ürün grubunun bir veya bir kaçını iade etmek istiyorsa iade etmek isteği ürün grubunun maddi değerinin 150 (yüzelli) TL’ yi geçip geçmediğine bakılır.

İşbu sözleşme uyarınca TARAFLAR ( SATICI ve ALICI) kargolama şartlarını kabul ve beyan ederler.